CRR Thai | เดินหน้าสร้างความสามัคคี | ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
เดินหน้าปฏิรูปสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคี ให้แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อยุติปัญหาความขัดแย้ง และเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล
สามัคคี, ปรองดอง, ยุติความขัดแย้ง, พัฒนาประเทศ, รับเรื่องร้องเรียน
15259
home,page-template-default,page,page-id-15259,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)

“สามัคคี หรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดแย้งกันบ้างก็ต้องสอดคล้องกัน”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ 4 ธันวาคม 2536

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวคิดอันเป็นสัจธรรมที่สำคัญยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ในการนี้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการทำงานสร้างความปรองดองให้สำเร็จลุล่วงต่อไปตามพระราชปณิธาน

การสร้างความปรองดองเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นวาระแห่งชาติขิงรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องยุติปัญหาความขัดแย้งที่ฝังรากลึกมานานนับสิบปี จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเทศชาติต้องก้าวเดินต่อไปตามนโยบายรัฐบาล อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อนำพาชาติให้ก้าวผ่านกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้วต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สแกน QR Code

ผลการดำเนินงาน ศปป.

แผนงานลดความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความแตกต่างในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์


โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์


แผนงานป้องกันแก้ไขไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นใหม่
แผนงานภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม (แผนงานประชาสังคม)
แผนงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสถานที่
แผนงานสร้างค่านิยมสร้างจิตสำนึกและความสามัคคี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อาสาสมัครรักประเทศไทย

รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์

เกร็ดความรู้

เกษตรน่ารู้