CRR Thai | ผลงานสุดปัง!! รัฐบาลลุงตู่ ในรอบปี 2560
21766
post-template-default,single,single-post,postid-21766,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

ผลงานสุดปัง!! รัฐบาลลุงตู่ ในรอบปี 2560

 

รัฐบาล คสช.ได้บริหารราชการแผ่นดิน มาด้วยความสงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และการใช้อาวุธทำร้ายคนไทย ประชาชนทั่วไปรู้สึกถึงบรรยากาศได้ว่าประเทศมีความสงบสุข นักการเมืองและคนผิดได้ทะยอยถูกลงโทษให้เห็นเป็นระยะๆ กฎหมายได้รับการปรับปรุงแก้ไข รัฐบาลมีความตั้งใจและจริงจังในการแก้ปัญหาที่หมักหมมมาเป็น 10 ปี และเป็นการแก้ไขเชิงโครงสร้างเพื่อให้เกิดความยั่งยืน