CRR Thai | โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน วันที่ 6 -12 ก.ย.60
21384
post-template-default,single,single-post,postid-21384,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1200,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน วันที่ 6 -12 ก.ย.60

ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 ได้ดำเนินการตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน โดยเชิญประชาชน นักศึกษา และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีการปฏิบัติรวม 24 ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน  2,600 คน