ผลการดำเนินงาน ศปป.

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคอิสาน ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์

รายการเดินหน้าปฎิรูป

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

  • รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5 และ NBT

ข่าวน่าสนใจ

เกษตรน่ารู้

วิธีเพาะไรแดงด้วยตนเอง ให้เป็นอาหารลูกกุ้ง
คำปราศรัย นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี ๒๕๖๒
สุดยอดต้นไม้มหัศจรรย์ของไทย

เกร็ดความรู้

วีดีทัศน์ความยิ่งใหญ่เเละงดงาม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
ประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง