กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่ศูนย์สุขภาพฯ


"ศ. ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" พระราชทานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่ศูนย์สุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนแนวคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (16 ส.ค.62) เวลา 17.54 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนชุมชนแนวคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ และสำนักงานหลักสี่ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแก่ศูนย์สุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

เสด็จถึงห้อง Meeting Room 1 คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์ุ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร และนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับพระเก้าอี้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหาร กราบบังคมทูลรายงานและเบิกนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล แก่ศูนย์สุขภาพและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน กับชุมชนแนวคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่
 

68676377_10157525182972855_4339575234358149120_n


ต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีมีพระราชดำรัส ความว่า
 

“ข้าพเจ้ามีความห่วงใยประชาชนที่อยู่รอบๆ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และยินดีที่จะช่วยเหลือให้สภาพชีวิต คุณภาพของสุขภาพ และการดูแลเด็กเล็ก โดยที่จะจัดเครื่องมือต่าง ๆ ดังที่ให้ และถ้าสมมติว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นหมดไป ก็ขอให้มาแจ้งคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ จะได้จัดช่วยเหลือไปอีก”


จากนั้น เสด็จออกจากห้อง Meeting Room 1 เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จกลับ
 

69047526_10157525183077855_7854220816047669248_n


อนึ่ง ชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองเปรมประชากร เขตหลักสี่ เป็นชุมชนข้างเคียงสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีประชากรประมาณ 2,000 คน รวม 16 ชุมชน แบ่งเป็นชุมชนตามแนวคลอง 13 ชุมชน และชุมชนข้างเคียงอีก 3 ชุมชน ประสบความขาดแคลนอุปกรณ์ด้านสุขภาพอนามัยต่าง ๆ อาทิ เครื่องตรวจวัดความดัน เครื่องวัดระดับน้ำตาล ตู้บรรจุเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น รถเข็นผู้ป่วย และอุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เครื่องชั่งน้ำหนัก และวัดความสูง อุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฐมพยาบาล และยาสามัญประจำบ้าน พร้อมตู้บรรจุเวชภัณฑ์
 

68466510_10157525183172855_912050062085849088_n

 

68312325_10157525183332855_5056138927958654976_n

69077112_10157525183562855_6239246287355510784_n

 
เครดิต : Bangkokbiznews