ผลการดำเนินงาน ศปป.

ผลการดำเนินงาน ศปป.

โครงการ "การบูรณาการอบรมวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน"

โครงการ

โครงการ "การบูรณาการอบรมวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน"

อ่านต่อ

สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง

สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง งวดที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร

อ่านต่อ

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม เมย์ฟลาวเวอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562

อ่านต่อ

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1

ศปป. สานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 8 - 10 มกราคม 2562

อ่านต่อ