สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง

 

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง งวดที่ 2 ประจำปี 2562​
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.พิจิตร

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคเหนือตอนล่าง  งวดที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและภาคเหนือตอนล่างจำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน