สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก

 

ศปป. สื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก งวดที่ 2 ประจำปี 2562​
วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตราดซิตี้ อ.เมือง จ.ตราด​

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันออก งวดที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆจากส่วนกลางและภาคตะวันออก จำนวน 200 คนเข้าร่วมงาน