รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง NBT และออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : Take Care Team ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาม่วง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : 18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : 100 พันมะพร้าวไทย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์