รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 และ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562

รายการเดินหน้าปฏิรูป ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง NBT และออกอากาศ วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00-22.00 น. ทาง ททบ.5

 

● ช่วงไทยแลนด์ วีคลี่ : ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

   

 ● ช่วงคนไทยต้องรู้ : นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

 

● ช่วงเสน่ห์วิถีไทย : ประเพณีการแข่งเรือ

 

● ช่วงคนไทย 4.0 : วิสาหกิจชุมชนบ้านกล้วย จ.ปัตตานี