กินตามใจ...เสี่ยงไตวายไม่รู้ตัว!!


กินตามใจ...เสี่ยงไตวายไม่รู้ตัว!!

“ไม่ใช่แค่ความเค็มที่ทำร้ายไต” อาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารในทุกวันนี้ของคนเรามีความเสี่ยงมากกับการเป็นโรคไต ความเข้าใจเรื่องการลดเค็มอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ อาหารที่มีรสจัดและเกลือแร่บางชนิดก็ส่งผลกระทบกับไตของเราได้ อาหารที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตมีอะไรบ้าง หากเป็นไตเรื้อรังต้องระวังเรื่องอาหารอย่างไร และรับประทานอาหารอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไต? นพ.วัชรพงษ์ ตรีสินธุ์ไชย แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรมโรคไต ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะมาช่วยให้เรา รู้จัก เข้าใจ และป้องกันไตของเราให้ห่างไกลจากโรค ติดตามได้ในรายการ พบหมอมหิดล ตอน กินตามใจ...เสี่ยงไตวาย ไม่รู้ตัว

 

เครดิต : Mahidol Channel มหิดล แชนแนล