• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ข่าวน่าสนใจ

รัฐบาลเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา ประจำปี 2561
พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/61 เห็นชอบกรอบการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐบาลเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.ค. 61
รัฐบาลเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.ค. 61
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นายกฯ ส่งกลอนบทใหม่ “ประชารัฐ ไทยนิยม”
รัฐบาล เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา’ร.10′ 22-28ก.ค.นี้
สกศ. “สานพลังการศึกษา เพื่อการปฏิรูปประเทศ”
นายกฯ ให้กำลังใจเกษตรกร ขอให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง พืชพันธุ์เจริญงอกงาม
นายกฯ ให้กำลังใจเกษตรกร ขอให้มีพลังกายและใจที่เข้มแข็ง พืชพันธุ์เจริญงอกงาม

พระโคเสี่ยงทายกิน “น้ำ หญ้า เหล้า” น้ำท่าบริบูรณ์-คมนาคม-ค้าขายดีขึ้น

ธอส.ชวนออมเงินสร้างบุญ…เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทำให้คนไทยมีบ้าน
‘กฤษฎา’ ย้ำเจ้าหน้าที่ต้องดูแลเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้สามารถสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
นายกรัฐมนตรีชมงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย”
“ยุติธรรม” ประชุมคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
Share Button