• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

นายกฯ ส่งกลอนบทใหม่ “ประชารัฐ ไทยนิยม”

นายกฯ ส่งกลอนบทใหม่ “ประชารัฐ ไทยนิยม” วอนคนไทยคิดถึงส่วนรวม ร่วมปฏิรูปบ้านเมือง นำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

วันนี้ (16 มิถุนายน 2561) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประพันธ์บทกลอนชุดใหม่ถ่ายทอดความรู้สึกจากใจไปสู่พี่น้องประชาชนว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาบ้านเมือง และพัฒนาประเทศทุกด้านเพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ความสำเร็จทั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากขาดความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจของทุกคน

“ปัญหาทั้งหมดกำลังได้รับการแก้ไข ทั้งการกระจายรายได้ การบริหารจัดการภาครัฐ การกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และอีกหลายปัญหา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องปฏิรูปทั้งหมด และจำเป็นต้องใช้เวลา”
ที่สำคัญ คือ ประชาชนทุกระดับจะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ และปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

ขอบคุณที่มาของข่าว

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/804966

Share Button