• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

พบกับช่องทางใหม่ในการรับชม รายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ผ่านทาง Facebook Live ในช่อง Facebook ของศูนย์ปรองดองฯ


พบกับช่องทางใหม่ในการรับชม รายการ “เดินหน้าปฏิรูป”
ผ่านช่องทาง Facebook Live ในช่อง Facebook ของ ศูนย์ปรองดองฯ
เริ่มจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไปสำหรับวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคมนี้ เราจะได้พบกับ
ช่วงไทยแลนด์วีคลี่ / ร้านค้าสวัสดิการ Q4U โมเดลต้นแบบสินค้าที่ได้มาตราฐาน(เครื่องหมายQรับรอง)-สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ช่วงคนไทยต้องรู้ / อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในโครงการโอ-ปอย OneProvince One-Agro Industrial Product (OPOAI)-กระทรวงอุตสาหกรรม
ช่วงคนไทย 4.0 / ท่วงเที่ยววิถีไทย โดยชุมชนสร้างกิจกรรม ท่องเที่ยวรูปแบบฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น-วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์

Share Button