• วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รัฐบาลเชิญชวนร่วมประเพณีสงกรานต์ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

title

รัฐบาลเชิญชวนร่วมประเพณีสงกรานต์ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า

รัฐบาลเชิญชวนร่วมประเพณีสงกรานต์ 6 – 8 เมษายน 2561 เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ

           วันนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 13.45 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า โดยรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.

………………………………………….
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
Share Button