• วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ผลการดำเนินงาน ศปป.

วีดีโอ ศปป.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ จ.นครราชสีมา วันที่ 1 มิ.ย. 2561

วีดีโอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา วันที่ 31 พ.ค -1 มิ.ย. 2561

ศปป.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561

ศปป.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงแรม รายาแกรนด์ จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31พ.ค.ถึง 1มิ.ย.2561

วีดีโอ ศปป.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 25 พ.ค 2561

วีดีโอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จ.อยุธยา วันที่ 24-25 พ.ค.2561

ศปป.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา 25 พ.ค 2561

ศปป.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ  โรงแรม วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จ. อยุธยา ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2561

วีดีโอกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ จ.ลพบุรี วันที่ 10 -11 พ.ค. 2561

ศปป.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  ณ โรงแรม ลพบุรีอินทร์ จ.ลพบุรี

ระหว่างวันที่ 10 -11พ.ค. 2561

พล.ท.พิบูลย์ มณีโชติ ผอ.ศปป.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม

การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ จ. นนทบุรี

Share Button