• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค โดยกองทัพภาคที่ 2

พล.ต.สิทธิพันธ์ แก้วมะเริง รอง ผอ.ศปป. เป็นผู้แทน ผอ.ศปป. เปิดการจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค โดยกองทัพภาคที่ 2

ห้วงวันที่ 21-22 ส.ค.61 ณ ห้องฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก ทบ./วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่อง การสร้างการรับรู้ ผลงานของรัฐบาลและ คสช.โดยมีสื่อมวลชน

จ.หนองคาย, จ.สกลนคร, จ.บึงกาฬ, จ.นครพนม และจ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการ

Share Button