• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.จัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค กองทัพภาคที่ 4 จ. นครศรีธรรมราช

30 ส.ค.61 เวลา 10.00-15.00 พล.ท.อดิเรก วงษ์บัณฑิต ที่ปรึกษา ศปป. และคณะตรวจติดตามการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ระดับภาค (เพิ่มเติม)

ในพื้น ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 (จว.น.ศ.)มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 130 คน ผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Share Button