• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ จ.นครราชสีมา 1 มิ.ย. 2561

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานที่ประวัติศาสตร์ต่างๆ จ. นครราชสีมา
ในกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ วันที่1 มิ.ย.2561

Share Button