• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป. 1 บรรยายหัวข้อ รวมใจไทย รู้รัก สามัคคี ณ รร.นนทบุรีพลาเลส

ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่หนึ่ง  บรรยายในหัวข้อ รวมใจไทย รู้รัก สามัคคี และสรุปผลการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักแห่งชาติ

ในวันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค.๖๑ ณ รร.นนทบุรีพลาเลส

Share Button