• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.ร่วมบรรยายในโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์​ของคนในชาติ​ พ.ศ.2561 ณ​ มหาวิทยาลัย​กรุงเทพธนบุรี​ วันที่​ 8​ ก.ค.​ 61

ศปป.ร่วมบรรยายในโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความปรองดองสมานฉันท์​ของคนในชาติ​ พ.ศ.2561

ณ​ อาคารปฏิบัติการ​โรงแรมมหาวิทยาลัย​กรุงเทพธนบุรี​ วันที่​ 8​ ก.ค.​ 61

Share Button