• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.เชิญชวนมาเรียนรู้วิถีความเป็นไทยที่ มิวเซียมสยาม : พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อย้อนดูภูมิปัญญาของคนไทย

ศปป.ขอเชิญชวนมาเรียนรู้วิถีความเป็นไทยที่ มิวเซียมสยาม : พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เพื่อย้อนดูภูมิปัญญาของคนไทย ที่ได้นำมาปรับใช้โดยการผสานวัฒนธรรม

จนเกิดเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย ที่​แม้แต่ชาวต่างชาติยังชื่นชม

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Telephone : 02 225 2777
Fax : 02 225 2775
Website : http://www.museumsiam.org/
Email : webmaster@ndmi.or.th

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดให้บริการทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 – 18.00 น.

Share Button