• วันพุธ , 14 พฤศจิกายน 2018
กิจกรรมล่าสุด

รับเรื่องร้องเรียน

ประชาชนผู้มีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่ายศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปได้
โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และจะแจ้งผลการร้องเรียนให้ท่านทราบตามที่ท่านได้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
อีเมล์ : info@crr-thai.org
เบอร์ติดต่อ : 02 241 2382

กรุณากรอกข้อมูลการติดต่อ

Share Button