• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รายการเดินหน้าปฏิรูป วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561

ช่องที่ 1 – ร้านค้าสวัสดิการ Q4U โมเดลต้นแบบสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ช่วงที่ 2 – อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในโครงการ โอ-ปอย One Province One-Agro Industrial Product (OPOAI) โดย กระทรวงอุตสาหกรรม

และช่วงที่ 3 – ท่องเที่ยววิถีไทย ชุมชนสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย วิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์

 

 

Share Button