• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รายการเดินหน้าปฏิรูป วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561

Thailand Weekly – โครงการธนาคารต้นไม้ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองและของชุมชน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

คนไทยต้องรู้ – สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เสน่ห์วิถีไทย – เกร็ดความรู้ เรื่องประเพณีปฏิบัติในวันออกพรรษา

คนไทย 4.0 – ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 

 

 

Share Button