• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

รายการเดินหน้าปฏิรูป วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ช่วงThailand Weekly  นิทรรศการ“ดาวจรัสฟ้า”(STARRY SKY ILLUMINATION)สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเป็นนักดาราศาสตร์

ช่วงคนไทยต้องรู้    แนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี2561-2562

ช่วงเสน่ห์วิถีไทย  ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ต้นแบบการจัดการทรัพยากรของชาวนาไทย

ช่วงคนไทย4.0   สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด ยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำนมดิบ จำหน่ายผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Share Button