• วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ศปป.จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ณ โรงแรม ลพบุรีอินทร์ จ.ลพบุรี ระหว่างวันที่ 10 -11 พ.ค. 2561

พลโท พิบูลย์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป / ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1

เป็นประธาน การเปิดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์  ณ โรงแรม ลพบุรีอินทร์ จ.ลพบุรี ในระหว่างวันที่ 10 -11 พ.ค.61

Share Button