สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทอง

สมัครสินเชื่อไทรทองรับวงเงินสูง 3 แสนถึง 10 ล้านบาท

เงินเดือน

เป็นผู้มีรายได้ที่แน่นอน

ร้อยละ

ระหว่าง 6.245-7.995% ต่อปี

อายุผู้กู้

อยู่ในช่วง 20-65 ปี

ระยะเวลาผ่อน

12-60 เดือน

ลองเลยสินเชื่อไทรทอง สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำถึงแม้ไม่ใช่พนักงานประจำก็สมัครได้ 

ปัจจุบันนี้มีหลายคนที่มีรายได้ประจำและมั่นคงในทุก ๆ เดือน แต่ไม่ได้เป็นพนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำอย่างเต็มตัวในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทำให้เมื่อต้องการขอสินเชื่อหรือยื่นกู้เงินจากธนาคารชั้นนำหลาย ๆ แห่งอาจทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติ แต่อย่าเพิ่งท้อไปเพราะทางธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อไทรทอง หรือที่คุ้นหูกันบ่อย ๆ คือสินเชื่อไทรทอง อเนกประสงค์ ขึ้นมา ถึงแม้คุณทำงานฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระต่าง ๆ ขอแค่เมื่อตรวจสอบดูแล้วมีรายได้ที่เท่ากันสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือนก็สามารถสมัครสินเชื่อได้แล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีก็คือหลักประกันที่นำมาใช้ประกอบการขอสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งการค้ำประกันโดยบุคคลหรือนำทรัพย์สินที่มีอยู่มาใช้ในการค้ำประกันก็ได้ และขอบอกไว้เลยว่าวงเงินที่ได้รับนั้นก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณนำมาค้ำประกันด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นที่ต้องทำงานประจำหรือมีอาชีพที่มั่นคงก็สมัครไทรทองออมสินได้ 

สินเชื่อไทรทอง พิจารณาวงเงินสำหรับให้กู้จากอะไร ? 

สินเชื่ออื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วนั้นในการพิจารณาวงเงินที่สามารถกู้ได้จะดูจากรายได้หรือเงินเดือนของผู้กู้เป็นหลัก ซึ่งหากวงเงินต่ำสุดที่กู้ได้จะอยู่ที่ 1 เท่าของเงินเดือนและวงเงินสูงสุดที่กู้ได้นั้นอยู่ที่ 5 เท่าของเงินเดือน แต่สำหรับสินเชื่อไทรทองออมสินแล้วนั้นจะนำเอาหลักประกันที่ผู้กู้นำมาวางพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งวงเงินที่ขอสินเชื่อได้ก็จะแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ถ้าหากใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือได้มาเป็นหลักค้ำประกัน วงเงินสูงสุดที่ได้จะอยู่ที่ 300,000 บาท แต่ในทางกลับกันหากคุณนำหลักฐานที่เป็นสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร บ้าน หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ วงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้สูงถึง 5,000,000 บาทเลยทีเดียว และในส่วนของระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้นั้นก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน โดยยึดเกณฑ์วงเงิน 300,000 เป็นหลัก คือถ้ากู้ได้น้อยกว่า 300,000 บาท มีเวลาชำระหนี้ได้ถึง 7 ปี แต่ถ้ากู้ได้มากกว่า 300,000 บาท มีเวลาชำระหนี้คืนได้นานถึง 25 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ทำร่วมกันกับธนาคารด้วย

ปี 2566 สินเชื่อไทรทองที่กู้กันส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่ออะไร ? 

สำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการสมัครสินเชื่อไทรทอออมสินนั้น  ทางธนาคารได้กำหนดวัตถุประสงค์เอาไว้กว้าง ๆ ว่าเพื่อใช้สำหรับกิน สำหรับใช้ทั่ว ๆ ไป หรือจะนำไปลงทุนในธุรกิจ ขยายกิจการหรือใช้เพื่อการปลดหนี้หรือการอื่นใดก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ที่ทำการสมัครขอสินเชื่อในครั้งนั้น ๆ เลย แต่ก็ต้องเป็นไปเพื่อการใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของคุณเองเพราะหากไม่ใช่สินเชื่อออมสินไทรทองนี้แล้ว ขั้นตอน รวมถึงเงื่อนไขและคุณสมบัติทก็อาจจะมีมากขึ้นกว่าเดิม 

สินเชื่อไทรทองของธนาคารออมสินนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินก้อนไปเพื่อใช้จ่ายหรือใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามใจแต่ผู้กู้เอง แต่ถึงอย่างไรก็ดีหากว่าคุณไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอนในทุก ๆ เดือน โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติก็จะมีน้อยลงเช่นกัน เพราะฉะนั้นการเตรียมตัว เตรียมหลักฐานจึงมีความสำคัญไม่แพ้กันด้วย อย่ารอให้ถึงเวลาแล้วค่อยเตรียมตัวเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะพลาดโอกาสดีดีแล้วก็ได้ 

สมัครผ่านแหล่งบริการเงินด่วนอื่นๆ

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์

บริการยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์ออนไลน์

เงินเดือน

10,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ

ไม่เกิน 25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนานสุุด 60 เดือนหรือ 5 ปี

สินเชื่อ uob

สินเชื่อ uob อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1.5 ล้านบาท

เงินเดือน

15,000 บาทต่อเดือน

ร้อยละ

ระหว่าง 16.99-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

อยู่ในช่วง 20-60 ปี

ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนานสุุด 60 เดือนหรือ 5 ปี