• วันจันทร์ , 10 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

ระวังโรคไข้เลือดออก ปี 61 คนไทยเสียชีวิตแล้ว 65 คน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก ปี 2561 ว่ามีจำนวน 50,079 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 65 ราย (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ส.ค.2561) โดยเด็กอายุ 10-14 ปี มีอัตราการป่วยสูงที่สุด และคาดว่าในปีนี้ไทยจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปี 2560

กรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการทายากันยุง นอนในมุ้ง หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่อยู่อาศัย ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำหรือปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

หากมีอาการเหล่านี้ ควรไปพบแพทย์โดยเร็ว 

✅ ไข้สูง
✅ ปวดศีรษะ
✅ ปวดเมื่อยร่างกาย
✅ ผิวหนังเป็นจุดเลือด
✅ เบื่ออาหาร
✅ อาเจียน

ปัจจุบันในประเทศไทยพบเชื้อไข้เลือดออกทั้งหมด 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีอาการรุนแรงไม่ต่างกัน โดยปกติผู้ที่ป่วยครั้งแรกมักจะมีอาการไม่รุนแรง เช่น มีไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แต่หากติดเชื้ออีกครั้งด้วยสายพันธุ์ที่ต่างไป อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

ขอบคุณข้อมูล:workpointnews.com

Share Button