• วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018
กิจกรรมล่าสุด

เตือน! ห้ามให้อาหารนกพิราบ เสี่ยงไข้สมองอักเสบและปอดอักเสบ

เตือน! ห้ามให้อาหารนกพิราบเด็ดขาด เสี่ยงไข้สมองอักเสบและปอดอักเสบระบาด
และอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดเชื้อราจากนกพิราบระบาดขึ้นในชุมชนซึ่งทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะโรคสมองอักเสบ จากเชื้อราคริปโตคอคคัส ซึ่งเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งที่เจริญเติบโตได้ง่าย และพบในอุจจาระของนกพิราบ ซึ่งผู้ที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในเด็กและคนชราอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากกว่าคนปกติถึง 1,000 เท่า รวมทั้งโรคปอดอักเสบ
ทั้งนี้ หากต้องสัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดนกพิราบควรมีผ้าปิดจมูก และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังสัมผัสสัตว์ ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลนกอย่าให้หมักหมมเพราะจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อราได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com

Share Button