การทำสัญญาเงินกู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ สอดคล้องกับเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา 2564/2021

ถ้าไม่ได้กู้เงินจากธนาคาร จำเป็นไหมที่จะต้องทำสัญญาเงินกู้ด้วย

ว่ากันตามหลักการของการยืมหรือการกู้แล้ว อันที่จริงไม่ได้ระบุไว้แค่เพียงการยืมเงินเฉพาะกับธนาคารเท่านั้นที่จะต้องทำเป็นสัญญาเงินกู้ เพราะไม่ว่าคุณจะกู้เงินจากแหล่งเงินกู้รูปแบบใดทั้งการกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินออนไลน์ หรือการกู้เงินผ่านแอพ สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องมีนั่นก็คือหนังสือสัญญาเงินกู้ ซึ่งตามกฎหมายใหม่ที่ได้มีการประกาศออกมานั้นต้องเป็นการกู้เงินอย่างน้อย 2000 บาท ถึงจะต้องทำหนังสือที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงแล้วต่อให้การยืมเงินในครั้งนั้น ๆ จะแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็ตามการมีหลักฐาน เอกสาร หรือสัญญากู้ยืมเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ได้ทำร่วมกันทั้งสองฝ่าย ถือเป็นความสบายใจและเป็นการย้ำเตือนว่าทางลูกหนี้จะต้องชำระเงินตามจำนวนและตามเวลาที่ได้ยืมเงินมา หากไม่ทำตามก็จะต้องยอมรับต่อกระบวนการทวงเงินต่าง ๆ จากเจ้าหนี้เช่นกัน 

ดูให้ดีตามกฎหมายใหม่ 2021 สิ่งใดบ้างที่ต้องมีในสัญญาเงินกู้

อันที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่หรือกฎหมายเก่าข้อความสำคัญที่ต้องมีในหนังสือสัญญาเงินกู้ ก็คือ 

 • วัน เดือน ปี ที่ได้ตกลงทำสัญญากู้ยืมเงินกัน ต้องเขียนให้ชัดเจนเพื่อจะได้ย้อนมาดูได้ว่าได้ตกลงทำกันไว้เมื่อไหร่
 • ชื่อ – ที่อยู่ ของผู้กู้ จะต้องเขียนให้ครบทั้งในส่วนของบ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
 • ชื่อ หรือ บริษัท ของผู้ให้กู้ยืมเงิน หรือแหล่งเงินกู้นั้น ๆ
 • จำนวนเงินที่ผู้กู้ได้ทำการกู้ยืม อันนี้สำคัญต้องเขียนให้ครบทุกบาท ทุกสตางค์ 
 • ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามที่ได้กู้ยืมซึ่งจะต้องไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการกำหนดค่าปรับต่าง ๆ หากผิดนัดชำระหรือจ่ายไม่ครบในแต่ละงวด
 • ในกรณีที่การยืมเงินในครั้งนั้น ๆ เป็นจำนวนเงินที่เยอะเกินไปจำเป็นต้องใช้การค้ำประกันหรือทรัพย์สินอื่นมาค้ำประกัน ก็จะต้องมีการเขียนอธิบายให้ชัดเจนพร้อมแนบเอกสารด้วยเพื่อให้เป็นหลักฐาน
 • มีช่องสำหรับลงชื่อของ ผู้กู้ ผู้ให้กู้ และพยานเพื่อรับทราบข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้
 • รายละเอียดในการติดตามหรือทวงถามหนี้หากมีการผิดนัดชำระ รวมถึงตกลงกันว่าในการชำระคืนจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินมาชำระหนี้แทนเงินสด

ข้อดีของการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้งที่มีการกู้เงินหรือยืมเงิน 

 • ช่วยให้เกิดความสบายใจกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ให้กู้และผู้กู้ยืม
 • ผู้กู้เองเกิดความมั่นใจว่าหากเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาขึ้นอย่างน้อยก็มีสัญญาเงินกู้ไว้เป็นหลักฐานได้ 
 • ฝั่งผู้ให้กู้เองก็สามารถยึดข้อความ ข้อตกลงในหนังสือสัญญาเงินกู้เพื่อเอาผิดหรือดำเนินการหากผู้กู้ไม่ทำตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน 
 • การตกลงกันโดยการทำสัญญากู้ยืมเงินเป็นการย้ำเตือนให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อหนี้สินที่ได้ทำการหยิบยืมมาและต้องจ่ายคืนให้ตรงเวลาเพื่อไม่ให้เสียเครดิต หรือเสียประวัติซึ่งอาจส่งผลต่อการยืมเงินในครั้งต่อไปได้
 • ช่วยให้ผู้กู้เองสามารถคัดกรองแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือได้เพราะเดี๋ยวนี้มีเยอะมากที่เป็นการกู้เงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญา จะได้รู้ว่าแหล่งไหนควรกู้หรือไม่ควรกู้

คุณคงได้ยินข่าวกันบ่อย ๆ แล้วว่าการกู้เงินที่ไม่มีสัญญาเงินกู้แล้วนั้นเกิดผลกระทบหรือความเสียหายอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกกู้เงินหรือยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ใดก็ตาม อย่าลืมดูก่อนเสมอว่ามีหนังสือสัญญากู้ยืมเงินถูกต้องหรือไม่ เพื่อความสบายใจของตัวคุณเอง